Phân hỗn hợp NPK Phân NPK - Hữu cơ Phân hữu cơ Phân chuyên dùng Phân Trung và Vi lượng bón rễ Phân sinh học Phân bón qua lá Phân bón vi sinh vật

20 - 0 - 22 + TE Đặt mua

20 - 0 - 22 + TE

Giá bán: Liên hệ

22 - 10 - 2 + TE Đặt mua

22 - 10 - 2 + TE

Giá bán: Liên hệ

17 - 7 - 17 + TE Đặt mua

17 - 7 - 17 + TE

Giá bán: Liên hệ

BU - F 02 Đặt mua

BU - F 02

Giá bán: Liên hệ

BU - F 01 Đặt mua

BU - F 01

Giá bán: Liên hệ

BU - F Đặt mua

BU - F

Giá bán: Liên hệ