Phân hỗn hợp NPK Phân NPK - Hữu cơ Phân hữu cơ Phân chuyên dùng Phân Trung và Vi lượng bón rễ Phân sinh học Phân bón qua lá Phân bón vi sinh vật

15 - 7 - 21 + TE Đặt mua

15 - 7 - 21 + TE

Giá bán: Liên hệ

URE - CANXIBO+ Đặt mua

URE - CANXIBO+

Giá bán: Liên hệ